Nieuwe bestuursploeg gaat voor een modern Anzegem

Twee weken voor de start van de nieuwe legislatuur treedt de nieuwe bestuursploeg van Anzegem naar voor met de krachtlijnen van het beleidsakkoord voor de komende zes jaar. Onder leiding van de nieuwe burgemeester Claude Van Marcke wil de ploeg de volgende jaren werken aan een modern Anzegem. Ook de bevoegdheidsverdeling in het college van burgemeester en schepenen werd voorgesteld.

Coalitie voor de toekomst

CD&V-GROEN-OK, Samen Eén, NV-A gaan samen voor de toekomst. Met een meerderheid van 53 % van de stemmen is in de late avond een akkoord gesloten voor de toekomst van Anzegem.

Samen Een met uittredend schepen Claude Van Marcke, CD&V-GROEN-OK met lijsttrekker Stefan Titeca en N-VA met lijsttrekker Noel Veys gaan de nieuwe meerderheid vormen. Claude Van Marcke werd door de groep gevraagd het burgemeesterschap op te nemen.

De komende dagen en weken buigen alle partners zich verder over de verdeling van de bevoegdheden en vooral het beleid van de komende jaren.

 

CD&V–Groen–OK legt fundamenten voor een Anzegem met toekomst

In tegenstelling tot veel andere gemeenten bleef het in Anzegem lang stil rond de deelname van mogelijke kandidaten en partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een ander maatschappelijk ebat woedde de voorbije maanden evenwel in alle hevigheid.

CD&V, GROEN en OK doen het samen

De partijen CD&V, GROEN en een groep onafhankelijke kandidaten, verenigd als OK, willen met een gezamenlijk project naar de verkiezingen in Anzegem trekken. Er zijn al enige tijd verkennende gesprekken. Er is rond de tafel veel positieve dynamiek aanwezig en de krijtlijnen voor een vooruitkijkend project liggen al vast.

Subscribe to Bewust Vooruit RSS